Veteranbåtsföreningen är en ideell rikstäckande förening med uppgift att dokumentera fritidsbåtens historia och att medverka till att veteranbåtskulturen hålls levande enligt devisen

Värna - Vårda - Visa

Veteranbåtsföreningen är på stark frammarsch. Vi är nu över 2500 medlemmar spridda över hela Sverige. Vårt kansli ligger i klassisk marin miljö på Skeppsholmen i Stockholm. Vi är aktiva på en lång rad områden. Vi blickar bakåt och siktar framåt.

 

    • I Veteranbåtsarkivet har vi skannat långt över 50 0000 båtritningar och har världens största arkiv tillgängligt via vår webbplats.
    • Veteranbåtsfonden hjälper till vid renovering och bevarande av äldre båtar.
    • Tidningen Veteranbåten kommer ut med fem nummer om året, alltid fullmatade med aktualiteter och historiska återblickar.
    • Vi arrangerar Veteranbåtsmötet vid Galärvarvet och finns på båtmässorna i Stockholm och Göteborg - bland mycket annat.
    • På vårt kansli kan medlemmarna gå till källorna i ett omfattande referensbibliotek och bland äldre båttidningar.

 

Läs om vår GDPR-policy